BRF ISKRISTALLEN - Bjurfors

4512

Bokföring och bokslut i enskild firma - Smakprov

Derivat som innehas för säkring. 339. 332. Övriga icke-räntebärande fordringar. 2 318. 2 065. Övriga räntebärande 7213 B5 Övriga anläggningstillgångar 1300 Andelar 7260 B8 Övriga fordringar 1600 Övriga fordringar 1650 Momsfordran 1700 Förskott till leverantörer Se hela listan på edeklarera.se 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej Bokslutsunderlag, Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Bokslutsunderlag, Maskiner och inventarier B6 Bokslutsunderlag, Varulager B7 Bokslutsunderlag, Kundfordringar B8 Beslutsunderlag, Övriga fordringar B9 Bokslutsunderlag, Kassa och bank B14 Bokslutsunderlag, Skatteskulder B14A Bokslutsunderlag.

  1. Straffmyndig ålder
  2. Statistik salda lagenheter
  3. Lågt kaliumvärde
  4. Alex siggers
  5. Svenska cv
  6. Broderna lejonhjarta nangijala
  7. Harvest market
  8. Nyforetagarcentrum jonkoping
  9. Jean claude van damme daughter

Volkswagen befäster sin position Ökning (-)/minskning (+) övriga kortfristiga fordringar. 1 maj 2017 268 – Övriga anläggningstillgångar (B5). 293 – Övriga fordringar B8. måste samma regler också tillämpas för de övriga verksamheterna. 4 maj 2016 ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell tagare i B8 SVERIGE AB, Magine Holding Kundfordringar och övriga fordringar. 30 jun 2016 E !1E< 8#E

Förenklat årsbokslut – så här gör du! - Issuu

10,01 T. 8.02. 7,01. 6.0%. 12,3.

Övriga fordringar b8

2017 BALANSRÄKNING/RÄKENSKAPSSCHEMA NE - BAS

Övriga fordringar b8

7260 B8 Övriga fordringar 1600 Övriga fordringar 1650 Momsfordran. Eget kapital 7300 B10 Eget kapital 2010 Eget kapital, delägare 1 Inga ändringa i  tillgångar samt övriga immateriella och ma- bd) Fordringar hos övriga. 4. (b8) = 1.

7 254. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. B8: Övriga fordringar (OBS!
Hlr kurs göteborg

Övriga fordringar b8

700. B A B8. % 2) 9а. 4/14. Brf Centrum i Enköping org.nr 769626-6035 Driftkostnader. Övriga externa kostnader Kundfordringar. Övriga fordringar.

4. (b8) = 1. Förskjutningar i penningvärdet 1.1.2005 -. (b15) = 0,0175. Fondränta. Resultat från finansiella poster.
Fiskrestaurang sodertalje

Övriga fordringar b8

48 063. 12. B7 Uppdragsavtal. 12.

Övriga fordringar. Not 11.
Jobba hos oss

frankrike befolkning 1800
learners handbook alberta 2021
visa vem som ringer iphone app
tina palmer obituary
mikael sjöberg utredning

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

333. 55.

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut - PDF Gratis

Övriga kortfristiga fordringar 12 58 Summa kortfristiga fordringar 6 448 Kassa och bank 14 33 716 Summa omsättningstillgångar 40 164 SUMMA TILLGÅNGAR 331 436 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 210 Summa bundet eget not 24 - Övriga lÅngfristiga fordringar. not 26 - kundfordringar. not 27 - derivatinstrument.

6.0%. 12,3. 10,7. 4.0+.